EVANGELİST-EVANGELİZM NEDİR, ZARRAB'LA NE İLGİSİ VAR?

Önce Yahudiliğin, ardından Hıristiyanlığın Orta Doğu’da ortaya çıkması ve dünyada kendisine çok geniş bir uygulama alanı bulması karşısında binlerce yıldır bölgede dinlerarası çatışmalar yaşandı.

Bugün müttefik olan Yahudi ve Hristiyan toplumları bir zamanlar amansız düşmandılar. Bunun açık kanıtı; Hıristiyan Roma’nın Yahudi Kudüs’ü ve Yahudilerin kutsal tapınağı olan Süleyman Mabedi/Net Amikdaş’ı yakıp yıkışı, yüz binlerce Yahudi’yi öldürmesi ve ardından hepsini dünyada sürgüne gönderişi…

Peki, bu Hıristiyan-Yahudi çatışması ne zaman son bulmuştu?

“EVANJELİZM BİR YAHUDİ-HRİSTİYAN İTTİFAKIDIR”

İşte bu soruya doğru yanıtı “Evanjelizm” veriyor. Bu yeni dini öğretinin sahipleri “Kitab-ı Mukaddes” adıyla yeni bir din kitabı yayınlayarak bu iki farklı inanç dünyasını birleştiriyor. Bu yeni din kitabına açıldığında, baştaki bakıldığında birinci bölümde “Eski Ahit/Eski Anlaşma” yani Yahudilerin din kitabı “Tanah/Tevrat’ın yer aldığı; ikinci bölümde ise “İncil/Yeni Ahit/Yeni Anlaşma/ “ yani Hıristiyanların kutsal kitabı İncil’in yer aldığı görülüyor.

Bu bir teo-stratejik bir ittifaktır; Hıristiyan-Yahudi ittifakı…

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturksam.com
Video Haber www.sarizeybek.tv
Özel Haber www.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ