Reklamlar
Anasayfa » Haber
15 Kasım 2015 ( 2389 görüntülenme )

Yazıklar Olsun! MHP'de Düşüş!

Bunu kabul edebilmek...
  Se­çim­ler­den bü­yük güç kay­bı ile çı­kan ve 80 mil­let­ve­ki­li 40’a dü­şen MHP’­nin, TBMM’­de­ki otur­ma dü­ze­ni de de­ğiş­ti.

MHP li­de­ri Dev­let Bah­çe­li ve MHP mil­let­ve­kil­le­ri, bu dö­nem TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da ka­pı ke­na­rın­da otu­ra­cak.
Ge­nel Ku­ru­l’­da oturma düzeni, en çok san­dal­ye­ye sa­hip grubun sol, en az san­dal­ye­ye sa­hip grubun da sağ baş­ta yer al­ma­sı şek­lin­de dü­zen­le­ni­yor.

HDP’­NİN AR­KA­SIN­DA
AKP, ye­ni dö­nem­de sol baş­ta ola­cak, ya­nın­da sırasıyla CHP, HDP ve MHP yer ala­cak. MHP’­li bir grup vekil, HDP gru­bu­nun ar­ka sı­ra­la­rın­da otu­ra­cak. HDP’­li ba­zı vekiller CHP gru­bu­nun ar­ka sı­ra­sın­da olacak.

İŞTE MECLİS:


İŞTE YENİ DÜZEN:

Reklamlar

Önerilen Haberler

Bunlar da İlginizi Çekebilir

EY TÜRK MİLLETİ! KİLİS YARDIM İSTİYOR! Örgütten Kaçan PKK'lı Çocuktan Kan Donduran İtiraflar Bu Gerçekten Mucize: Lice'de Şehit Düşen Asker Yaşama Döndü! Son Dakika...İstanbul’daki ilk 15 Temmuz İddianamesi Kabul Edildi! Cizre'de 4 Özel Harekat Polisimiz Şehit Oldu İki Cisim Daha Düştü İddiası Gözleriniz Kuruyor mu, Bir Bakınız... ŞOK!.. Polisi Alarma Geçiren SURİYELİ!

Bakmadan Geçme!

KAPAT
ABD-TÜRKİYE ORTAK BASIN AÇIKLAMASI!