Milli Eğitim Bakanlığı, tarikatların okullara girmesinin önünü açan bir değişikliğe imza attı. Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre, “Kapsamındaki sosyal” ibaresinden sonra gelmek üzere “Etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında yapılacak” ibaresi eklendi. Bu madde tartışmaları da beraberinde getirdi. Söz konusu tartışmalara rağmen bakanlığın benzeri protokollerin imzalanmasının önün açan söz konusu düzenlemeyi yapması dikkat çekti.

‘TARİKAT, DERNEK, VAKIF, ALAYI SIRADA’

Öyle ki uzmanlar sosyal etkinlikler adı altında değiştirilen maddeye eklenen "uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında yapılacak" ibaresinin vakıflaşan ve dernekleşen tarikatların, imzalanacak yeni protokollerle eğitim sistemine doğrudan müdahil olabileceği uyarısında bulunuyor. Söz konusu maddenin ise eğitim sisteminin tarikat ve cemaatlerin suistimaline maruz kalmadan daraltılması isteniyor.

“SİVİL TOPLUM KURULUŞU” ADI ALTINDA OKULLARA GİREBİLECEK

Yapılan değişiklikle, vakıf ve dernek olarak faaliyet gösteren özellikle tarikatlarin yapılanmalarının “sivil toplum kuruluşu” adı altında okullara girebilmesi kolaylaştırılıyor. MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; her tür ve seviyedeki resmî ve özel (Değişik ibare:RG-1/9/2018-30522) örgün ve hayat boyu öğrenme kurumlarında; öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinliklere ait usul ve esasları kapsar.”

Kaynak: Yeniçağ

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturksam.com
Video Haber www.sarizeybek.tv
Özel Haber www.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ