Geçtiğimiz gün İstanbul'da dikkat çekici bir tören gerçekleşti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıracak kararnameye imza attı. 

Ukrayna lideri Poroşenko ve ailesinin yanı sıra Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Epifaniy, Fener Rum Patrikhanesi’ndeki törende yer aldı. Törenin ardından Patrik Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne ‘otosefali’ statüsü kazandıran ‘Tomos’ adlı kararnameyi Başpiskopos Epifaniy’e takdim etti.

FENER RUM PATRİKHANESİ DEVLET İÇİNDE DEVLET Mİ?

FGener Rum Patrikhanesi’nin uluslararası bir güç sembolü haline dönüştüren bu imza işine ilk tepki eski devlet Bakanı Sadi Somumcuoğlu’ndan geldi. ‘Bir maliye uzmanı hesaplarını inceleyebilir mi? Asla. Patrikhane fiilen ekümenik (evrensel)'dir, dokunulmazlığı vardır’ diyerek Patrikhanenin bu siyasi süreçte ‘dokunulmaz’ bir hale getirildiğini ileri süren Somuncuoğlu’nun açıklaması şöyle;

‘TÜRKİYE İÇİNDE AYRI BİR DEVLET’

“ Evet patrikhane günümüzde artık böyle bir kurum mu? Bir maliye uzmanı hesaplarını inceleyebilir mi? Asla. Patrikhane fiilen ekümenik (evrensel)'dir, dokunulmazlığı vardır. Türkiye içinde kurduğu sahte (cemaati olmayan) metropolitlikler gibi Türkiye dışındaki patriklikleri de (Bunlara Ukrayna da dahil oldu) temsil etmekte ve yönetmektedir. Bartholomeos, bir devlet başkanıymış gibi Ukrayna Cumhurbaşkanını ayine davet etmiştir.

Yani, patrikhane, Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarına ve siyasetine göre değil, kendi siyasetine göre, sınırlarımız içinde ve dışında birçok kiliseyi yöneten dinî ve siyasi devlettir. Egemenlik içinde egemendir”.

‘LOZAN ANTLAŞMASINA GÖRE PATRİKHANENİN HİÇBİR İMTİYAZI YOKTUR’

“Lozan Konferansı'nda, Atatürk'ün Ankara'dan "bu hıyanet yuvasını daha fazla bağrımızda bulunduramayız, Yunanistan'a gönderilmelidir" ısrarı üzerine, Fransa ve İngiltere'nin İstanbul'da kalması için ileri sürdüğü şartlar kabul edilmiştir. Buna göre; "... Osmanlılar döneminde tanınan bütün imtiyazları kaldırılan patrikhane, Rum Ortodoks Patrikhanesi adını almakta ve ekümenik vasfını kaybetmektedir.”

‘PATRİKHANE TÜRKİYE KANUNLARINA BAĞLI BİR DEVLET MEMURU STATÜSÜNDEDİR’

İstanbul sınırları içinde oturan Rum asıllı Ortodoks Türk vatandaşlarının dinî hizmetlerini görmekle [Anadolu'daki kiliselerle idari ilişki kurmamakla. s.s.] yükümlü bir kilise durumunda bulunan patrikhane, diğer Türk vatandaşlarına ait kiliselerle ve Yahudi Hahambaşılığıyla aynı statüye tabidir. Patrikhane bir devlet kurumu ve başındaki patrik de bir devlet memuru sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti kanunlarına tabidir ve patrikle birlikte öteki ruhbanlar da Türk vatandaşı olmak zorundadırlar." (a.g.e. C. 12, s.347,patrikhane md.)"

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haberwww.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırmawww.bilgeturksam.com
Video Haberwww.sarizeybek.tv
Özel Haberwww.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAPwww.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ