5427 görüntülenme03 Mart 2020
İdlib'den gelen şehit haberleriyle başlayan Türkiye-Rusya arasındaki gerginlik Rus tarafından gelen eleştiriler ve hedef alan paylaşımlarla artmaya devam ediyor. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı Ayastefanos Anlaşması'nı paylaşarak Bulgaristan'ın Osmanlı'dan ayrılışını hatırlattı.

‘RUS BAKANLIĞININ KIŞKIRTICI PAYLAŞIM’
İdlib'de bir ay içinde verdiğimiz 57 şehit ve devamında bölgeye başlatılan Bahar Kalkanı operasyonu, Türkiye Rusya arasında gerginliğin artmasına neden oldu. Yaşanan gerilimin ardından ise Rusya cephesinden birbiri ardına Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi. Türkiye'yi açıkça suçlamaktan geri durmayan Rus yetkilerin ardından gerilimi artıracak bir hamle de Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

‘OSMANLI-RUS AYASTEFANSOS ANLAŞMASI’
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 1877-1878 yılları arasında gerçekleşen 93 Harbi'nin sonunda imzalanan Ayastefanos Anlaşması hatırlatıldı. Bakanlık paylaşımında, 3 Mart 1878'de imzalanan anlaşmanın tarihini Bulgaristan'ın Ulusal Kurtuluş Günü olarak milli bayram ilân ettiği vurgulandı. İşte o paylaşım:

‘ULUSAL KURTULUŞ İLAN ETMİŞTİNİZ’

"1877-1878 yıllarında Rus-Türk savaşının önemli çarpışması #Bulgaristan'da gerçekleşti. Bulgaristan, ülkenin Osmanlı Hükümeti'nden kurtarıldığı Ayastefonas Anlaşmasının tarhini Ulusal Kurtuluş Günü olarak ulusal bayram ilan etti."

AYASTEFANOS ANLAŞMASI, OSMANLI’DA BÜYÜK TOPRAK KAYBI
Osmanlı Devleti’ni Hariciye Nâzırı Safvet Paşa ile Berlin Sefiri Sâdullah Bey’in, Rusya’yı ise General İgnatiyef ile Nelidof’un temsil ettiği müzakereler Ayastefanos’ta başladı ve 3 Mart 1878 tarihinde antlaşma imzalandı. Tamamı yirmi dokuz madde olan antlaşmaya göre Osmanlı Devleti Romanya, Karadağ ve Sırbistan’ın bağımsızlıklarını kabul edecekti. Karadağ Adriyatik denizine kadar uzanacak, Sırbistan Niş’i alacaktı. Romanya Besarabya’yı Rusya’ya verecek, karşılığında Dobruca kendisinde kalacaktı. Bulgaristan, Osmanlı Devleti’ne bağlı özerk bir prenslik haline getirilecek ve sınırları Tuna’dan Ege denizine, Arnavutluk’tan Karadeniz’e kadar uzanacaktı.

‘RUS HAKİMİYETİ’
Bulgaristan prensi halk tarafından serbestçe seçilecek, Avrupa devletlerinin tasvibi ve Osmanlı Devleti’nin tasdiki ile tayin edilecekti. Ancak bu prens Avrupa devletlerinin hânedanlarına mensup bulunmayacaktı. Rusya ve Avusturya’nın kontrolünde olmak üzere Bosna ve Hersek’te, Rumeli’nin hıristiyanlarla meskûn bölgelerinde ve Doğu Anadolu’da Ermeniler’in bulunduğu yerlerde ıslahat yapılacaktı.

‘AĞIR HÜKÜMLER’
Girit’te 1868 nizamnâmesi uygulanacak ve Osmanlı Devleti, savaş tazminatı olarak Rusya’ya 1.410.000.000 ruble verecekti. Ancak bu tazminatın büyük bir kısmına karşılık Rumeli’deki bazı yerler ile Kars, Ardahan, Batum ve Doğubayazıt’ı Rusya’ya bırakacaktı. Kalan 300.000.000 ruble ise para olarak ödenecekti. Rus askerleri, Bulgaristan hariç olmak üzere, antlaşmanın imzalanmasından üç ay sonra Rumeli’yi, altı ay sonra da Doğu Anadolu’yu boşaltacaktı. Osmanlı topraklarında yaşayan Rus tebaası savaştan önceki gibi ticaret yapabilecek ve Rus konsoloshâneleri onları resmen himaye edebilecekti.

‘RUSLARIN OSMANLI ÜZERİNDE HAKİMİYETİ’
Ayastefanos Antlaşması panslavizm siyasetinin bir zaferiydi. Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerinde bu derece nüfuz sahibi olması ve mevcut siyasî dengeyi tek taraflı olarak bozması, başta İngiltere olmak üzere diğer devletlerin muhalefetiyle karşılandı. Bu sebeple Ayastefanos Antlaşması’ndaki maddeler, 13 Haziran 1878 tarihinde toplanan Berlin Kongresi’nde yeniden ele alındı ve değiştirildi.(tdv)

Kaynak: Yeniçağ

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haberwww.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırmawww.bilgeturksam.com
Video Haberwww.sarizeybek.tv
Özel Haberwww.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAPwww.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ