Türkiye genelinde işsizlik, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde yüzde 11.6’ya yükseldi. İşsizlik geçen Eylül döneminde yüzde 11.4 ve 2017 yılının Ekim döneminde yüzde 10.3 düzeyindeydi.

İŞSİZLİK RAKAMLAR GİDEREK ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı Ekim döneminde 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişiye yükseldi. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1.3 puanlık artış ile yüzde 13.6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3.0 puanlık artış ile yüzde 22.3 düzeyine çıkarken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1.4 puanlık artış ile yüzde 11.9 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı Ekim’de, bir önceki yılın aynı döneminde göre 225 bin kişi artarak 28 milyon 870 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0.1 puanlık düşüşle yüzde 47.5 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 187 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 414 bin kişi arttı.

SİGORTASIZ %33.7, KAYIT DIŞI %22.4

Ekim 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.2 puan azalarak yüzde 33.7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puan artarak yüzde 22.4 oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR, NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR?
İŞKUR'un resmi sitesinde bulunan işsizlik maaşı ile ilgili bilgilere göre İşsizlik Sigortası İşsizlik sigortasının kapsamı şöyle:

* 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,
* 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar, İstekleri halinde;
* 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,
* Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler, işsizlik sigortasının kapsamındadır. İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,/ - Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,/ - Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir. İşsizlik sigortasına başvuru Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir.

Kaynak: DHA

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturksam.com
Video Haber www.sarizeybek.tv
Özel Haber www.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ