Dünya
08 Aralık 2016 ( 2422 görüntülenme )

HALİD-İ NAKŞİ Mİ SAİD-İ NURSİ Mİ

Cemaatler mi Savaşıyor…

 

Fettulah Gülen Said-i Nursi yolunda…

Recep Tayyip Erdoğan ise Halid-i Nakşi…

İki ayrı Cemaat bunlar…

 

Said-i Nursi 1878 doğumlu, Bitlis Hizan ilçesi Nurs köyünden…

100 yıllık bir mazi…

Halid-i Nakşi ise çok farklı…

 

Neden farklı anlatalım…

 

Şaşırtıcı bir yaşam öyküsü var…

Süleymaniyeli Halid’in, Irak/ Karadağ’da dünyaya gelişi; 1779.

Şeyh Berzenci’den hocalık icazet alışı; 1799.

Hacca gidiş, dönüşte Şeyh Kürdi’den tarikat icazeti alışı; 1805-1806.

Hindistan’a gidiş, Nakşibenbi(+4) tarikatı icazeti alışı, dönüş; 1808-1810.

Süleymaniye-Bağdat-Süleymaniye hattında çalışmaları; 1811.

Nakşibendiliğin Halidiye kolunun Anadolu’ya ve Barzan’a yayılışı; 1811-…)

Vefatı; 1827.

 

İnanılmaz bir yükseliş; 20 yaşında hoca, 25 yaşında Şeyh, 30 yaşında Halifeler Halifesi..

 

Bu şaşırtıcı ve inanılmaz yaşam öyküsü, Osmanlı’da toplumun inanç değişimini başlatmış, Bektaşiliğin yerine Nakşibendi tarikatının Halidiye kolu yeni bir inanç biçimi olarak topluma ve bölgeye hakim olmuş…

Mevlana Halid hayata gözlerini kapadığında, halifeleri çok İstanbul’a varmış ve toplumu vicdanını yönetmeye başlamış…

 

Şimdi Cemaat durumu bu…

Said-i Nursi Cemaati yüz yıllık…

Halid-i Nakşi ise iki yüz yıllık..

 

Said-i Nursi’nin kendi risaleleriyle yola çıkan bir dini öğretisi var…

Halid-i Nakşi’de ise durum yine farklı…

Neden farklı, anlatalım…

 

Nakşibendilik Türk tarikatı, Süleymaniyeli Halid ise Nakşibendi değil…

Nakşibendi değil çünkü öğretisi beş ayrı tarikatının öğretisinden oluşturulmuş bir karma, apayrı bir öğreti…

İçinde Nakşi, Kadiri, Kübrevi, Cişti ve Sühreverdi öğretileri, ayrıca diğer bütün dibi akımların da etkisi olan apayrı bir tarikat…

Ama ardında Nakşibendilerin desteği var…

En azından şimdiye kadar öyleydi…

 

Bu açıdan bakıldığında, Said-i Nursi karşısında Halid-i Nakşi öne çıkıyor…

 

Sadece bu değil…

Halid-i Nakşi cemaatinin ardında Kürt adıyla çıkarılmış isyanlar var…

1880 Şeyh Ubeydullah, 1907 Şeyh Abdusselam Barzani…

Her ikisi de Halid-i Nakşi şeyhiydi..

 

Ve önemlisi, Halid-i Nakşi tekkelerinde yetiştirilmiş devlet adamları var, Erdoğan gibi, Arınç gibi, Özal gibi…

Bu devlet adamlarından bazıları halen siyasi iktidarın belli başlı isimleri…

 

Cemaat savaşı ise bu, Said-i Nursi’nin kazanma şansı az…

Halid-i Nakşi cemaati devlet gücünü ardına alıp bu savaştan galip çıkabilir…

 

Sonuç ne olur, derseniz…

İkisi de kaybederi kaybedecek…

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti şeyhlerin, şıhların, seyitlerin, mirlerin, ağaların ve mollaların artık ülkesi olamaz…

 

Erdal Sarızeybek

 

Kaynak: Cemaat ve Barzani

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturksam.com
Video Haber www.sarizeybek.tvfran
Özel Haber www.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ