Eski Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı ve siyasetçi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu dün gece Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Prof. Halaçoğlu, Haziran 2007 tarihinde Ermeni diasporasıyla ilgili bir diyaloğu aktardı.

ÖNEMLİ OLAN TAŞNAK ARŞİVLERİ

Bu açıklamayı ilk kez yapacağını söyleyen Halaçoğlu, "Biz bu konuda gerçekten Tarih Kurumu'ndayken çok ciddi çalışmalar yaptık. Rusya'yla anlaştım mesela. 3 bin dolar karşılığında Rusya'daki Taşnak arşivlerini satın almıştım. 2007 Haziran ayının hemen başında 1'inden 3'üne kadar süren Oslo'da diaspora toplantı yapıyordu" dedi. Halaçoğlu şöyle devam etti:

'TAŞNAK ARŞİVİ İÇİN 20 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİM'


"Diasporanın toplantısına Türk Tarih Kurumu'ndan iki kişi davet edildi. Ben ve arkadaşımız Kemal Çiçek'le beraber gitmek istedik. Beni kabul etmediler. Benim yerime İnanç Atılgan diye bir arkadaşımızı gönderdim. Onlar oradayken bir beyanat verdtim. Dedim ki, 'Boston'daki Taşnak arşivlerini açın, 20 milyon dolar vereyim size'. Tarih Kurumu'nun bütçesinde 260 milyon para vardı. O zaman dolar 1 lira 35 kuruş civarındaydı. Türk parasıyla 27 milyona falan geliyordu. Bu iş bitecekti"

'ERMENİ AÇILIMIYLA GÖREVDEN ALINDIM'


"Fakat görevden alındım. O sırada Cenevre'de veya Zürih'te bizim Dışişleri ile Ermeniler ve Amerikalı yetkililer görüşmeler yapıyorlardı, o tarihlerde Ermeni açılımı yapılıyordu biliyorsunuz. Futbol maçlarına da gidip geldiler. Amerika ve İsviçre gazetelerinin yazdığına göre Yusuf Halaçoğlu'nun görevden alınması şartı konmuş. Kesinlikle çözecektik. 6 ay sürerdi en fazla. Bu konuyu Demokles'in kılıcı gibi tutmak istiyorlar bu konuyu."

''ERMENİLERİN YAPTIĞI KATLİAMLAR DA VAR'

"O tarihte Ermenilerin çektikleri eziyet, zulüm de vardır, bu tehcirle masum insanların da eziyet çektikleri vardır ama Ermeni çetelerin Müslümanlara karşı Türklere öldürme ve katliam hareketleri de vardır. İkimiz de çok üzgünüz diyecektik belki de. Ve bitecekti bu iş. ABD öyle kullanıyordu, Ermenistan da bundan kendisine siyasi sebeplerle menfaat sağladığı için istemiyordu."(Sputnik News)

SARIZEYBEK: TAŞNAKÇILAR HALA YAŞIYOR

Haber böyle… Bu konuyla ilgili olarak Emekli Albay Erdal Sarızeybek son yazdığı ‘Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak adlı kitabında Ermeni Taşnakçıların Kürt kılığı altında gizlenerek hala faaliyet gösterdiklerini açıkladı. Sarızeybek’in kitabında yer alan Taşnakçılarla ilgili kısımda bu kripto hücrelerin 15Temmuz darbe girişiminde de kullanıldığını ileri sürdü.

‘TÜRK’E KARŞI TAŞNAK HOYBUN ÇETESİ’

Şeyh Said isyanından kaçanlar Lübnan’ın Bihamdun kentinde ‘Taşnak/Hoybun’ diye gizli bir örgüt çatısı altında toplandılar. Ancak bu örgüt diğerlerinden farklıydı. Türk tarihinde ilk kez Ermeni Taşnaksutyun çetesiyle siyasi Kürtçüler bir araya geliyor ve aynı çatı altında Türk’e karşı bir ittifak kuruyorlardı. Kurucuları; Ermeni Vahan Papazyan, ayrılıkçı Kürtçü siyasetin bilinen isimlerinden Kamuran, Celadet Ali ve Süreyya Bedirhan idi. Şubat 1927’de, Seyit Taha ’nın Revanduz’daki evinde toplandılar. İngilizlerin gölgesinde, Taşnak/Hoybun’un temeline ilk harcı attılar.

TAŞNAK HOYBUN GİZLİ ÖRGÜTÜ


Ve 5 Ekim 1927’de, Lübnan’ın Bihamdun kentinde Taşnak Hoybun fiilen kuruldu. Hoybun; Kürtçe ‘istiklal’, Ermenice ‘Ermeni yurdu’ anlamını taşıyordu. Bu şekliyle Hoybun; temeli ve çatısı Ermeni, siyasi fikri İngiliz ve piyonu Kürt olan bir gizli örgüt olarak tarihe yazıldı.

Örgütün asıl amacı neydi?

Bu sorunun cevabı örgütün açıklanan ilk bildirisinin daha ilk maddesinde kendini gösterdi. Örgüt Cumhuriyet rejimini ve Türkleri düşman ilan ediyor, Anadolu’nun Türk hakimiyetinden kurtarılmasını hedefliyordu; ‘Birinci Kürt Kurultayı, barbar Türk rejiminin despotluğu altında ezilen Kürtlerin bulundukları tahaammül edilmez durumlarını, geniş çapta uygulanan katliamları ve de Kürt ulusunun özgür ve bağımsız yaşama özlemini gözönüne alarak, Türkiye Kürdistanı’nı bağımsız bir devlet haline getirmek amacıyla kurtarmaya karar vermiştir.’

Nasıl bir tesadüfse örgütün yolu da dönüyor dolaşıyor sonunda Sevr’e açılıyordu;


‘Kurultay herkese duyurur ki, Ermenistan ve Kürdistan’da asırlardan beridir Ermeniler ve Kürtler yaşamaktadır. Onlar kendi bağımsızlıkları uğrunda çalışırken, ülkelerinin herhangi bir yabancı hakimiyetine bağlı olmasını reddederler. Çünkü bu iki ülke yalnız ve yalnız Ermeni ve Kürt uluslarına aittir.’


TARİKAT VE SİYASET YİNE SAHNEDE


Hoybun’un ilk başkanlığına, Celadet Ali Bedirhan seçildi. Örgütün merkezi Şam’da idi. Türkiye’ye karşı eylemler buradan yönetilecekti, arkasında Fransa vardı. Kürt Teali Cemiyeti, Türk- Kürt Hilafet Cemiyeti’ne dönüştürülmüş, İngiliz yönetimindeki Irak’ta faaliyet gösteriyordu, merkezi Revanduz’daydı. Örgütün başkanı Seyit Abdulkadir’in oğlu Abdullah’tı hani Şemdinli taburumuza saldırıp da subaylarımızı katleden Şeyh. Arkasında İngilizler vardı. Böylece Kürt olmayıp Kürt kılığı giyenler Ermeni Taşnak çetesiyle bir olup Türk’e karşı savaş ilan ettiler.

Şimdi yıl 1975.

Cumhuriyet okullarının kapatılıp yerini tekkelerin, dergahların, tarikatların doldurduğu süreçte her şey Türkiye ile ABD arasında imzalanan ikili anlaşmayla başladı, demiştim. Tabii bu olayın milli eğitim yönüydü, bir de işin istihbarat ve casusluk yönü vardı. Bunu Haydar Tunçkanat’ın 1975 yılında basımı yapılan ‘İkili Anlaşmaların İç Yüzü’ adlı kitabından öğreniyoruz. Burada Tunçkanat, bu eğitim komisyonu marifetiyle ABD’nin Türkiye’de nasıl örgütlendiğini açıklıyor;

‘TÜRK VE TÜRKİYE DÜŞMANI ERMENİ VE RUMLARDAN KRİPTO ÖRGÜT’’

‘Amerikalılar, Türkiye’ye yolladıkları asker ve sivillerin bir kısmını -ailesi Türkiye’den kaçmış veya çıkarılmış- etnik gruplara mensup Rum ve Ermenilerden ve özellikle de Türklere düşman kimselerden seçtiler. Bu kişiler şirket müdürü, uzman, danışman, tüccar, temsilci, er, subay ve turist olarak Amerikan pasaportuyla gelip İkili Anlaşmaların Amerikalılara tanıdığı geniş imtiyazlara dayanarak Türkiye’deki özel görevlerini büyük bir serbesti içinde, kimsenin müdahalesi olmadan yaptılar ve Türkiye’yi parçalamak, karıştırmak için yerli ortaklarıyla yerli örgütler kurdular.’

Tunçkanat’ın anlattığı yıllar 60’lı yıllar. Eğitim Komisyonu marifetiyle Türkiye düşmanı Ermeni ve Rumların nasıl örgütlendiğini görebiliyoruz ancak aradan geçmiş onca sene, bu yapının şimdi nerelerde olduğunu ve nerelere kadar sızmış olduklarını bir düşünün...

Erdal Sarızeybek
Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturksam.com
Video Haber www.sarizeybek.tv
Özel Haber www.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ