Ekonomi
08 Aralık 2016 ( 2455 görüntülenme )

DİKKAT!.. BORÇ YAPILANDIRMA SÜRECİ BAKINIZ NASIL İŞLEYECEK

Aklınızda olsun...

İŞTE BORÇ YAPILANDIRMA TARİHLERİ

Balıkesir SMMMO Toplantı Salonu’nda yapılan bilgilendirme toplantısına SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Biçer, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Adem Aktaş, SGK İl Müdürü Şeref Karaca, BESOB Başkan Vekili Necdet Erkan, Balıkesir Ticaret Odası Genel Sekreteri Serkan Acar ile muhasebeciler, kurum ve belediye temsilcileri katıldı.

Balıkesir'deki görevine yeni başlayan SGK İl Müdürü Şeref Karaca, yapılandırmanın uygulanabilmesi için STK'lara da büyük görev düştüğünü belirtti. Katılımcılara SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun ile ilgili bilgi veren SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Biçer borçlarla ilgili başvurunun 31 Ekim 2016 tarihinde sona erdiğini açıkladı.

NELERİ KAPSIYOR

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Biçer yapılandırmanın 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ait olup, 19 Ağustos 2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, idari para cezaları, kurumca tahsil edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primlerini kapsadığını açıkladı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanun’un yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceğini belirten Biçer;

“Yapılandırılmış borçların peşin-ilk taksit ödeme süresinde (2 Ocak 2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan yüzde 50’si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecektir. Yapılandırma hakkının kaybedilmesine neden olan durumları ise Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi, taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde taksitlendirme hakkı kaybedilecektir” dedi.

YAPILANDIRMA TARİHLERİ

Yapılandırma başvurusu tarihlerine de değinen Biçer “Başvuru süresi Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren tüm borçlular için 2 ay (31 Ekim 2016), GSS borçluları için 5 ay (31 Ocak 2017). Peşin/ilk taksit ödeme süresi ise Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren tüm borçlular için 4 ay (2 Ocak 2017), GSS borçları için 6 ay (28 Şubat 2017).”

Kaynak: Sözcü

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturksam.com
Video Haber www.sarizeybek.tvfran
Özel Haber www.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ