Genel
15 Ekim 2018 ( 10395 görüntülenme )

'MAAŞA HACİZ KONULABİLİR Mİ'

Maaş haczi, İcra İflas Kanunu 83. Maddesi uyarınca yapılan, kişinin düzenli olarak çalışma karşılığı işyerinden almış olduğu ücretin belirli bir kısmına icra kanalı ile el konulmasıdır. 


Bazı durumlarda alacaklı, borçlunun taşınır taşınmaz tüm mallarına haciz koysa da bu alacağına yetmeyebilir. Bu sebeple borçlunun maaşına haciz koydurabilir.

MAAŞIN NE KADARI HACZEDİLEBİLİR?

Çalışanın özel sektör ya da devlet çalışanı olması haciz işlemlerinde fark etmiyor. Maaş haczi konulması için öncelikle borçluya bir icra takibinin açılmış olması ve o icra takibinin kesinleşmesi gerekiyor. İcra takibi kesinleştikten sonra kişinin çalışıp çalışmadığı tespit ediliyor. 

MAAŞIN DÖRTTE BİRİ

İcra Müdürlüğü 90 gün süre sonunda borcunu ödeyemeyen borçlu kişilere son olarak uyarı yapıyor ve 7 gün mühlet daha verir. Bu 7 gün ek sürede de yine kişi borcunu ödemez ise maaşına haciz gelmekle birlikte gecikme faizi ile beraber maaşının 4'te 1'i kesilir. Ancak borç nafakan dolayı ise haczedilecek oran kişinin nafaka borcuna göre değişiklik gösterebiliyor.

KİŞİNİN ONAYINA BAĞLI

Alacaklı, aktif sigortalı çalışan borçlunun maaşının dörtte biri ile diğer ücretlerinin tamamının haczini icra müdürlüğünden talep edebilir. Kişinin kabulü halinde bu oran değişebilir. Yani borçlu kişi maaşından daha fazla kesinti yapılarak borcunun daha erken bitmesinin sağlanmasını isteyebilir. Bu gibi durumlarda borçlunun rızasıyla maaşa konulacak haciz oranı da yükseltilebilir. Bu haciz, borç miktarı bitinceye kadar geçerlidir.

HACZE UYGUN OLAN ŞEYLER NELERDİR?

Kısmen hacze uygun olan durumlara bakacak olursak; Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

İŞVEREN MAAŞ HACZİNİ NASIL UYGULAR?

Eğer kişi çalışıyor ise bu durumda alacaklı vekilinin talebi ile işyerine icra müdürlüğü tarafından gönderilecek bir tebligat ile işçinin maaşına haciz konulması işvereninden isteniyor. İşveren maaşın dörtte birini haciz tebligatında verilen IBAN numarasına yatırır. Daha fazlasını kesemez.

kaynak:sözcü

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haberwww.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırmawww.bilgeturksam.com
Video Haberwww.sarizeybek.tv
Özel Haberwww.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAPwww.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ